پیگیــری مستـمر و موثر کارشناسان

بعد از نصب دوربین مداربسته توسط شرکت ما پیگیری به صورت مستمر و مدام به صورت یک ماه بعد از نصب و شش ماه و یکسال پس از نصب انجام می‌گیرد که مطمئن شوید که دوربین‌مداربسته شما به طور صحیح زد و به درستی کار می کند

 این کار به صورت منظم انجام میشه و نیازی به یادآوری شما نمی باشد.

 شرکت آریان پیمان پایدار به طور ویژه به خدمات پس از فروش اهمیت می دهد و سعی می کند نقطه قوت خود را در این زمینه افزایش دهد.