تسویه بعد از انجام کار

طبیعی است قبل از انجام کار و آشنایی با نحوه کار شرکت اعتماد کمی وجود دارد.

شرکت ما تمامیه هزینه های مربوط به نصب دوربین و اجرای آن را بعد از کلیه کارها نصب و راه اندازی و انتقال تصویر به صورت ۱۰۰ درصد انجام می دهد و حتی مشتری می تواند برای اعتماد از درست شدن انجام کار یک هفته بعد  از راه اندازی سیستم  تسویه حساب را انجام دهد.